rumasl
Румен Sl, България, 1 Януари, 1970, Мъж, София
Пълно описание